İçeriğe geç

Bildiri Yayın Olanağı

Gönderilen ve kabul edilen bütün bildiriler (kongreye katılıp sunum yapma koşulu ile) ISBN’li elektronik Bildiri Kitabında basılacaktır.

Ayrıca seçilecek bildiriler ilgili dergilerin değerlendirme süreçlerinden geçtikten sonra yayın koşulları da yerine getirildiğinde tam metin makale olarak yayınlanabilecektir;  (TR Dizinde taranan dergilerin makale yayın sürecinde Etik Kurul İzni/Raporu istendiğini hatırlatırız.)

 1. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi https://dergipark.org.tr/tr/pub/baunsobed (Özel Sayı ile 20 Makale)
 2. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi https://dergipark.org.tr/tr/pub/guntad/policy
 3. Turizm Akademik Dergisi https://dergipark.org.tr/tr/pub/touraj (Ek Sayı ile 20 Makale)
 4. Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research https://dergipark.org.tr/tr/pub/gastoria (Ek Sayı ile 12 Makale)
 5. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi https://dergipark.org.tr/tr/pub/sobiadsbd (15 Makale)
 6. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi https://www.tutad.org (5 Makale)
 7. Journal of Tourism and Gastronomy Studies https://www.jotags.org/ (5 Makale)
 8. Review of Tourism Administration Journal http://rotajournal.org/ (10 Makale)
 9. Tourism and Recreation https://dergipark.org.tr/en/pub/tourismandrecreation (10 Makale)
 10. Turist Rehberliği Nitel Araştırmalar Dergisi http://turnad.org/
 11. Turizm ve İşletme Bilimleri Dergisi  https://turib.org/
 12. Journal of New Tourism Trends (JOINNTT), https://dergipark.org.tr/tr/pub/joinntt