İçeriğe geç

Kabul Edilen Bildiriler

Sunum platformu olarak Google Meet kullanılacağından katılımcılarımızın Gmail adresleri olması gerekmektedir. Ücretsiz Gmail adresi almak için Tıklayınız

BİLDİRİ NO BİLDİRİ BAŞLIĞI YAZAR / YAZARLAR
1 Yemek Deneyimi: Erasmus (+) Öğrenim Hareketliliği Programı’na Katılan Öğrenciler Üzerinde Bir Araştırma Bahar DEVECİ
2 Konaklama İşletmelerine Yönelik İş İlanlarının İçerik Analizi Yöntemi İle İncelenmesi: Kariyer.net Örneği Bilge VİLLİ, Esat SAÇKES
3 Gastronomik Ürünlerin Üretimi ve Pazarlanması İle İlgili Lobi Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi: Kars-Ardahan Kaz Lobisi Örneği Binali KILIÇ
4 Restoran Menülerinde Özel Beslenme Türleri: İstanbul Örneği Duran CANKÜL, Aysucan AYDIN
5 Turizm Lisans Mezunlarının İşsizlik Algısına Yönelik Bir Araştırma Ebru KEMER
6 Şeflerin Yer Aldığı Televizyon Reklamlarının İncelenmesi: Türkiye Örneği Elif ASLAN, Düriye BOZOK
8 Yöresel Bir Ürün Olan Dımızın Sütlü Tatlılarda Kullanımı: Magnolia ve Tiramisu Örneği Esra DEMİRCİOĞLU, Gülfem YARPINAR İMREN
9 Restoran İşletmesi Yöneticilerinin Gastronomi Turizmi Algılarının Değerlendirilmesi Üzerine Nitel Bir Araştırma Esra YILDIRIM, Yeliz PEKERŞEN
11 Ölüm Hakkı ve Ötanazi Kavramlarının İntihar Turizmi Kapsamında Değerlendirilmesi Gamze TEMİZEL, Büşra CEYLAN,
Seray GÜNEŞ, İdris ÖZGÜN
13 COVİD-19 Sürecinde Otel Tercihi Kriterlerinin AHP Yöntemi İle Belirlenmesi: Hakan AKYURT, Damla KÜTÜKLÜ
Ordu İli Örneği
15 Dijital Pazarlarda Z Kuşağının Satın Alma Karar Sürecinin İncelenmesi İbrahim YEMEZ, Şükran KARACA
16 The Importance of Symbols in Branding of Cities: An Evaluation in Terms of City Marketing İlke BAŞARANGİL
17 The Importance of Logos in Destination Branding: Case of Kırklareli Province İlke BAŞARANGİL
18 Toplum Temelli Turizm: Sivas Altınkale Örneği İlker ÖZTÜRK
19 Çevre ve Turizm İlişkisi Açısından Çevre Kanunu ve Bağlı Mevzuatın Turizm Özelinde İncelenmesi İsa YAYLA
20 Almanya’da Yaşayan Türk Diasporasının Tatil Tercihlerinin İncelenmesi: Kartal Doğukan ÇIKI, Şehnaz DEMİRKOL
Z Kuşağı Örneği
21 Turizmde Paylaşım Ekonomisi Tartışmaları ve İstanbul: AİRBNB Örneği Koray GENÇ
22 Uzaktan Turist Rehberliği Eğitimi Alanların Memnuniyet Algılarının Değerlendirilmesi: Kapadokya Üniversitesi Örneği Mehmet BAHAR, Duran CANKÜL
23 Mutfaklarda Hijyen ve Ergonomi Etkileşimine Yönelik Bir Araştırma Mehmet SARIOĞLAN, Sevcan BATTAL
24 Moleküler Gastronomi Yöntemi Kullanılarak Yapılan Yemek Fotoğraflarının Göstergebilim (Semiyotik) Tekniği ile İncelenmesi Nurdan ÖZMEN
25 Turizm Alanında Yayınlanmış Olan Kültürel Miras Konulu Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi Oğuzhan DÜLGAROĞLU, Cevdet AVCIKURT
27 İç Turizm ve Datça Yöresinde Bir Uygulama Sebahattin KARAMAN, Orhan DİNÇ
28 Alternatif Turizm ve Yaşam Biçimi Olarak Karavan Turizmi: Selcen Seda TÜRKSOY
Türkiye’deki Durumu ve Geleceği
29 Antik Çağda Aromatik Bitki ve Baharatların Sembolik Anlamları Nurhayat İFLAZOĞLU, Senem ETYEMEZ
30 Turizm Çekicilikleri ve Ziyaretçi Yoğunluğu Bakımından Bir İnceleme: Burdur İli Serdar CEYLAN
31 Nevşehir Yeraltı Şehirlerinin Turizm Potansiyeli ve Ziyaretçi Sayıları Üzerine Bir Değerlendirme Serdar CEYLAN
32 Afyonkarahisar Tarihi Konak İşletmelerinin Gastronomi Turizmi Kapsamında Değerlendirilmesi Tolga KAYA, Ömer SARAÇ,
Hüseyin PAMUKÇU, Mustafa SANDIKÇI
33 Osmanlı Mutfağı’nın Destinasyon Pazarlamasına Etkisi: İzmir Örneği Vildan BALBAY, Gülay BULGAN
34 Hatay İlinin Glamping Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesi Senem ETYEMEZ
35 Önlisans Öğrencilerinde Yeni Yiyecek Neofobisi: Nitel Bir Araştırma Engin PULLUK
36 Öğretmenlerin Gözüyle Öğretmenevleri: İstanbul Örneği Serap ÖZDEMİR GÜZEL
37 Turizm Fobisi ve Salgın Hastalıklar Bayram ŞAHİN, Selda GÜVEN
38 Şile İlçesi Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesine Yönelik Yerel Paydaşlar Üzerine Bir Araştırma Cemali BUZLUKÇU, Karden BAYRAKLI
39 Rekreatif Bir Faaliyet Olan Balon Turunun İç Turizm Kapsamında İncelenmesi: Foursquare Örneği Ezgi KIRICI TEKELİ, Gülsüm KASAP,
İrem BOZKURT, Tuğba DAĞ
40 Cittaslow Hareketine Yönelik Algı ve Tutum Üzerine Bir Araştırma: Güdül Örneği Yakup ÖZTÜRK
41 Impact of COVID-19 on Food and Beverage Operations: Feray İRİGÜLER
Proliferation of Ghost Kitchens
42 Teknolojinin Turist Rehberliğine Etkilerine İlişkin Ulusal Makalelerin Analizi: Fatih ERCAN
Bir Meta-Sentez Çalışması
43 Otel İşletmelerinde Tüketici Sinizminin Satın Alma Niyetine Etkisinde Elektronik Ağızdan Ağıza Pazarlama Niyetinin Rolü Ahu YAZICI AYYILDIZ, Muhammed BAYKAL
44 Content Analysis of Customers’ Online Reviews of A Fine Dining Restaurant Operating in Istanbul Begüm İLBAY
45 Trabzon Yerel Halkının Turizm Algısında Turist Profilinin Rolü: Arap Turist Profili Esra CESUR, Hüseyin ÇEKEN
46 Seyahat Risk Algılamaları Ulusal Alan Yazınının Bibliyometrik Analizi Ali Rıza MANCI
47 Ankara’yı Ziyaret Eden Yerli Turistlerin Sokak Lezzetlerine İlişkin Tüketici Tutumları Emrah YAŞARSOY, Ömer SARAÇ,
Hüseyin PAMUKÇU
48 Yiyecek İçecek İşletmelerinde İç Girişimciliğin Değişim Sürecindeki Rolü: Özge BÜYÜK, Cengiz DEMİR
Çanakkale İlinde Bir Vaka Çalışması
49 Analysis of Consumer Reviews on Second Home Use: Reading Big Data Tufan ÖZSOY, Ahmet BÜYÜKEKE
50 Yöresel Yemek Tüketim Motivasyonlarının İncelenmesi: Hayriye DUMAN, Cevdet AVCIKURT
Edremit Körfezi Restoran Ziyaretçileri Üzerine Bir Araştırma
51 Samsun’da Sağlık Turizmi Potansiyeli ve GZFT Analizi Olcay ÖZIŞIK YAPICI
52 Doğu Karadeniz Bölgesi Coğrafi İşaretli Ürünlerinin Sosyal Paylaşım Ağları Aracılığıyla Tanıtımı – Instagram Örneği Özge GÜDÜ DEMİRBULAT
53 A Sentiment Analysis That Considers Customer’s Evaluations From Gastronomy Perspective Ahmet BÜYÜKEKE, Tufan ÖZSOY
54 Turizmde Sosyal Medya Araştırmalarına Panoramik Bir Bakış Özlem YAY, Beysun GÜNERİ, Eniser ATABAY
55 Türkiye, İtalya ve İspanya’da Yeşil Restoranlarda Hizmet Alan Tüketicilerin Çevrimiçi Yorumlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Onur KIZILCIK, Suat AKYÜREK
57 Laboratuvar Ortamında Üretilen Et (Lab-Et) Üzerine Kavramsal Bir İnceleme Aypar SATI
58 Genç Akademisyenlerin Kamp ve Karavan Turizmine Yönelik Tutumları: Orhan BATMAN, Hasan Kaan BATMAS
Nitel Bir İnceleme
59 Yoksulluğun Metalaşması: Gecekondu Turizmi Üzerine Kavramsal Bir Bakış Açısı Çağla Aslı GÜLDURAN, Arzu GÜRDOĞAN
60 Türkiye’den Turizmci Bir Kaymakam Geçti: Hüseyin ÖĞÜTÇEN Barış DEMİRCİ
61 Turizm Gazeteciliğinde Etiğin Yeni Medya Uygulamaları Bağlamında Değerlendirilmesi Ceren AVCI, Aysen Ercan İŞTİN
62 Türkiye’de Kültürel Miras Turizmi ve Arkeoturizm Hasan Ali ERDOĞAN
63 Z Kuşağı Bireylerinin Turistik Ürün Tercihlerine İlişkin Bir Değerlendirme Mehmet YALÇIN, Sebahattin KARAMAN
64 Öğretmen Adaylarının Beslenme ile İlgili Bilişsel Yapılarının Kelime İlişkilendirme Testi İle Belirlenmesi Ayberk BOSTAN SARIOĞLAN, Bahar DEVECİ
65 Gastronomik Zeytinyağı Rotasının Balıkesir İlinde Uygulanabilirliğine İlişkin Bir Çalışma Tuğçe DEMİREL, Burçak MUHACİR,
Şeyma Nur GÜNEŞ, Tolga AKCAN
66 COVİD-19 ve Turizm Araştırmalarının Bibliyometrik ve Görselleştirme Analizi ile İncelenmesi Yunus TOPSAKAL
67 Türkiye’de Turist Haklarının İhlalleri Üzerine Bir Araştırma Ali İNANIR
68 McDisneyleşme Odağında İç Turizmin Kültürleme İşlevindeki Aşınma Çağrı ERDOĞAN
69 Soslar Kavramına İlişkin Algıların Metafor Analizi Yöntemi ile İncelenmesi: İstinye Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Örneği Çağla ÖZER, İsmail ERTOPÇU
70 Destinasyonlardaki Dijital Ayak İzleri Abdullah ÜLKÜ, Levent Selman GÖKTAŞ
71 Yaşam Tarzı Göçü Bağlamında Kentten Kırsala Kaçış: Yeni Köylü Turizm Girişimcileri Üzerine Nitel Bir Araştırma Sultan Nazmiye KILIÇ, Cemali BUZLUKÇU
72 Destinasyon Memnuniyetinin Tekrar Ziyaret Etme Niyetine Etkisi: Bursa Örneği Seda ŞAHİN, Ahmet KARATAŞ
73 Ortaöğretim Turizm Öğrencilerinin Mesleğe Dönük Tutumlarıyla Hizmet Yönelimlilikleri Arasındaki İlişki Erdoğan TURHAN, Sercan BENLİ, A. Celil ÇAKICI
74 İstanbulda’ki Seyahat Acentaları Çalışanları Özelinde Duygulanımın Örgütsel Yabancılaşmaya Etkisi A.Celil ÇAKICI, Serhat İLHAN
75 E-Spor ve Turizm İlişkisi: Organizatörler ve Katılımcılar Gözünden Bir Değerlendirme Toprak Kızılırmak PİRCİ, Ali DALGIÇ
77 Müşterilerin KareKod Menülere Bakış Açılarına Yönelik Bir Araştırma Eda HAZARHUN, Özgür DEVRİM YILMAZ
78 Gastronomi Turlarının Tanıtım ve Pazarlanmasında Kullanılan Deneyimsel Stratejilerin Değerlendirilmesi Suat AKYÜREK, Özcan ÖZDEMİR
79 Turizm Konulu Bibliyometrik Çalışmaların Analizine Yönelik Bir Araştırma Aydın ÜNAL, Onur ÇELEN
81 Turizm Araştırmalarının Entelektüel Yapısının ve Performansının Değerlendirilmesi Ekrem AYDIN
82 Akıllı Otel Uygulamalarının Sürdürülebilirliğe Etkileri: Kış Turizmi Otellerine Yönelik Nitel Bir Araştırma Burcu KIVILCIM
83 Tur Katılımcılarının Şikâyet Unsurları ve İzlenen Şikâyet Telafi Stratejileri: Rehberler Gözünden Bir Değerlendirme Ali DALGIÇ, Derya TOKSÖZ KILIÇ,
Remziye EKİCİ ÇİLKİN, Alparslan GÜVENÇ
84 Turizm Algısının Turizme Verilen Desteğe Etkisinin Belirlenmesi: TR21 Bölgesi Yerel Halkı Üzerine Bir Araştırma Baturhan BAŞ, Bilal DEVECİ
87 Turist Rehberlerinin Karşılaştıkları İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Hasret ULUSOY, Arzu BALIKOĞLU,
Onur AKGÜL, Özlem KÖROĞLU
88 Kırsal Kalkınma Aracı Olarak Turizm ve Türkiye’de Kırsal Turizm Yatırımlarının Desteklenmesine Dönük Uygulamalar Şerif BALDIRAN
90 Ulusal Turizm Araştırmalarında Deneysel Tasarım Kullanımı Seda SÖKMEN, Merve DOĞAN
92 Yerel Kültürün Sürdürülebilirliği Açısından Bir Araç Olarak Hümanist Turizm Kaynakları F.Füsun İSTANBULLU DİNÇER,
Seda ÖZDEMİR AKGÜL
93 Determining The Effect of Perceived Risk and Virus Perception on Travel Behavior Birgül AYDIN
94 Çevre Dostu Otel İşletmelerine Yönelik Kavramsal Bir İnceleme ve Örnek Uygulamalar Mustafa Murat KIZANLIKLI, Havva ÇIVGIN
95 Coğrafi İşaretli Ürünlerin Sürdürülebilir Gastronomi Turizmi Bağlamında Değerlendirilmesi: Osman ÇAVUŞ, Şenay EKER
Bolu Kanlıca Mantarı, Mengen Örneği
96 Zonguldak İli Endüstriyel Miras Turizminin SWOT Analizi ile Değerlendirilmesi Zafer ÖZBEY, Hasan KÖŞKER
98 Dijital Teknolojiler Bağlamında Turistik Gezilerin Yeni Gerçekliği: Sanal Uzam Züleyhan BARAN, Hüseyin BARAN
99 Turizmde Çevrimiçi Uygulamalar: Piri – Sesli Seyahat Rehberi Üzerine Bir Araştırma Derya DEMİRDELEN ALRAWADIEH
100 Çevrimiçi Otel Yorumlarının Turist Satın Alma Davranışına Etkisi Özgür DAVRAS, Ömer TUFAN
101 COVID-19 Sürecinde Turizmde Gelişen Yeni Trend: Kırsal Turizm (Lisinia Doğa Örneği) Utku ONGUN, İsmail KERVANKIRAN,
Murat ÇUHADAR
102 Balıkesir’de İç Turizm Kapsamında Seyahat Acentalarının Rolü Feyza BUDAK
103 Konaklama İşletmelerinde Evcil Hayvana Bakış Açısı: Fethiye Örneği Şirvan ŞEN DEMİR, Ayşegül Simge DEMİRCİOĞLU
104 Tüketicilerin AVM Tercihlerinde Yiyecek ve İçecek İşletmelerinin Etkisine Yönelik Bir Araştırma Murat DOĞDUBAY, Gencay SAATCI
106 Turizm Destinasyonlarında Sosyal Girişimcilik ile Yaratıcı Turizme Açılmak: Gizem ÖZGÜREL, Gülay ÖZDEMİR YILMAZ
Sındırgı Bilge Seramik ve Sanat Atölyesi Örneği
107 Gastronomi Müzelerine Yönelik Çevrimiçi Ziyaretçi Deneyimlerinin İncelenmesi: Mehmet TEKELİ, Burak ÇITAK
Adatepe Zeytinyağı Müzesi Örneği
108 Otellerin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Marka Konumlandırması ile İlişkisi Nursel YOLCU, Ayşegül KUTLUK BOZKURT
109 Restaurants Response to COVID-19: A Conceptual Model Proposal Fulya HARP ÇELİK, Furkan BALTACI
110 Otel İşletmelerinin Teknolojik Yeniliklerinde COVID-19 Salgın Etkilerinin Değerlendirilmesi Serap ARACI, Fatma DOĞANAY ERGEN
111 Kültürel Miras Turizmi Bağlamında Deneyim/Deneyimsel Kalite Kavramının İncelenmesi Fuat ATASOY, İlker ÖZTÜRK
112 Kriz Döneminde Turist Tipolojileri ve Destinasyon Pazarlama Örgütlerinin Paylaşımlarının Uyumu: Bir Veri Madenciliği Çalışması Eniser ATABAY, Ebru İÇİGEN
113 İnternet Tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemleri (WEB CBS) Aracılığıyla Kültürel Mirasın 3B Görselleştirilmesi Üzerine Bir Araştırma Ahmet USLU
116 Müze ve Ören Yeri Verileri Işığında Türkiye’de Arkeoloji Turizmi Abdullah Kasım SONKAYA
117 Dijital Arınma Turizmi Üzerine Bir Literatür İncelemesi Oğuz DOĞAN, Altan DEMİREL
118 Where Is Gastronomy Tourism in Adıyaman Tourism Promotional Materials? Hülya YEŞİLYURT, Ali BAĞDADİ
119 Sağlık Turizmi Hakkında Yapılan Ulusal ve Uluslararası Yayınların Bibliyometrik Analizi Elif YILDIZ, Derya Fatma BİÇER
120 Turist Rehberliğinin Marka Kişiliği Algılarını Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma Beste DEMİR, Serkan TÜRKMEN
121 Ekoturistlerin Beklenti ve Memnuniyet Düzeylerinin Değerlendirilmesi: Çanakkale Örneği Buket BULUK EŞİTTİ
122 İç Turizm Hareketliliği ve Firma Performansı Türkiye Örneği M.Oğuzhan İLBAN, M.Tahsin LİCELİ,
Çağla TOPCUOĞLU
123 Yöre İnsanının Sakin Şehir Algısı: Şavşat Destinasyonu Örneği Ceyhun AKYOL
124 Turizm Sektörü ve Marka Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle Karşılaştırılması: Egemen Güneş TÜKENMEZ
Türkiye ve Akdeniz Ülkeleri
126 Turizm Ürünü Pazarlamasında Sanal Influencerlar: Imma Gram Örneği Doğa KURÇER, Makbule CİVELEK
127 Turizm Konulu Metaforik Çalışmaların Bibliyometrik Olarak Değerlendirilmesi Hülya BÜYÜKTEPE, Gamze ERYILMAZ
128 Yerel Yemek Tüketim Motivasyonlarının Tekrar Ziyaret Niyetine Etkisi: Afyonkarahisar’daki Restoran İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma Hürcan Arife SEVİNÇ, Asuman PEKYAMAN
129 Web Tabanlı Astro-Turizm: AAS Worldwide Telescope Programı Mehmet Tahir DURSUN
131 Examination of Online Reviews of Touristic Attractions in The Context of Destination Planning: İlknur MAZAN, Ozan ÇATIR
A Research on Local Tourists
132 Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Ağırlama Kültürü ve İş Anlam Düzeyini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma Samet Can CURKAN, Kaan KASAROĞLU,
Nilgün AVCI
134 Son Şans, Afet ve İkinci Şans Turizmi Geleceğin Turizm Trendleri Olabilir Mi? Kavramsal Bir Değerlendirme Nazlı ESER, Ömür UÇAR
135 Yerli Turistlerin Seyahat Acentelerine Yönelik E-Şikâyet Davranışlarının İncelenmesi Meltem ALTINAY ÖZDEMİR, Nilgün DEMİREL İLİ
136 Balıkesir’de İç Turizm Pazarı Analizi ve Pazarı Canlandırmaya Yönelik Alternatif Turizm Olanakları M.Oğuzhan İLBAN, Nur YILDIZ
139 Eğitlence Kavramı ve Müzelerde Uygulanması Volkan BAHÇECİ
140 Snob Etkinin Daha Fazla Ödemeye Etkisinde Kahve Bağlılığının Aracılık Rolü: Üçüncü Nesil Kahve Tüketimi Örneği Üzeyir KEMENT, Berkan BAŞAR, Çağkan GÜNER, Aziz BÜKEY
141 Sosyal İnovasyon ve Türk Turizm Sektöründen Güncel Uygulama Örnekleri Yasemin TEKİN
142 Yollarda Ararım Seni Karekodumla Bulurum Seni – GOG10 Aplikasyonunun Pilot Çalışma Olarak Uygulanması Balıkesir Örneklemi Altuncan Huban GÜLEN, Berk GÜR,
Enis ZORBAZER, Rabiye KAHRAMAN
143 COVID-19 Salgını Sonrası Overtourism (Aşırı Turizm) ile İlgili Yapılmış Elektronik Haberlerin İçerik Analizi Samet KARAHAN, Yüksel ÖZTÜRK
144 Hizmet Hataları Konulu Turizm Araştırmaları Üzerine Bir Değerlendirme Hande ERTÜRK, Serhat Adem SOP
145 Bisiklet Turizm Eurovelo Projesi Hatice ARMAN, Şirvan ŞEN DEMİR
146 Müşteri Memnuniyetini Etkileyen Özelliklerin Belirlenmesi: Bir Restoran İşletmesi Örneği Tuba TÜRKMENDAĞ, Zafer TÜRKMENDAĞ
147 Turizm Alanında Çalışan Akademisyenlerin Öğreticilik Becerilerinin Değerlendirilmesi Musa OFLAZ, Bayram ÖZER
148 Sosyal Değer Algısının Seyahat Motivasyonuna Etkisi Musa OFLAZ, Ömer Ceyhun APAK
149 Sürdürülebilir Ziyaretçi Yönetimi Kapsamında Toplumsal Taşıma Kapasitesi: Hilal AĞCAKAYA, Emine KESKİN,
Bozcaada Örneği Nahide Övgü DEMİRAL
150 Türkiye’de İllerin Turizm Değişkenleri İçin Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi ile Konumlandırılması Özlem KUVAT
151 Geleneksel Misafirperverlik Algısının Destinasyonun Tekrar Ziyaretine ve Turist Memnuniyetine Etkisi Sinem UYSAL BAYRAKTAR, İsmail KIZILIRMAK
153 Türkiye’de Cezaevi Turizmi ve Duyusal Deneyimler: Yerli Ziyaretçilerin Çevrimiçi Yorumları Üzerine Bir Nitel Araştırma Tuğrul AYYILDIZ, H. Erhan ALTUN
154 Alternatif Turizm Türü Olarak Kamp ve Karavan Turizmi: Edremit Körfezi’nde Bir Değerlendirme Sabriye ÇELİK UĞUZ, Merve KARAKAŞ
155 The Effects of Seasons and Years of Employment on Search for Meaning in Life Among Hotel Employees Soner SÖYLER, Asena ALBAYRAK,
Özkan TÜTÜNCÜ, Yusuf GÜNAYDIN
156 Tatil Deneyiminde Hediyelik Eşyaların Yeri Ebru DÜŞMEZKALENDER, Günay EROL
157 Gastronomide Bitkisel Bazlı Protein İkamelerinin Yeri Hatice GÜLGEN, Tolga AKCAN
158 Sürdürülebilir Turizm Çerçevesinde Albergo Diffuso Modeli ile Çallı Köyü’ne ait Potansiyelin Teorik Olarak Karşılaştırılması Sabriye ÇELİK UĞUZ, Volkan KARAÇELİK,
Harun ATAMAN
159 Destinasyon Rekabetçiliğini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Ayvalık Destinasyonu Örneği Melike GÜL, Kudret GÜL
160 Sivas Şehrinin Yerel Gastronomi İmajına İlişkin Bir Araştırma Mustafa IŞKIN
161 Proposal for a Comparative Scale of Leisure Participation (CSLP): Pre- and Post- COVID-19 Asena ALBAYRAK, Soner SÖYLER, Özkan TÜTÜNCÜ
163 Turizm Sektöründe Toplumsal Cinsiyet Algısı: Turist Rehberliği Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Aysel SARUHAN, Volkan ALTINTAŞ
164 Sürdürülebilir Gastronomide Yeni Bir Anlayış: Dikey Tarım Uygulamaları Mehmet Sedat İPAR, Erhan BABAÇ
165 Seyahat Blog Yazılarında Hikâye Anlatıcılığı: Unutulmaz Turizm Deneyimlerinin Netnografik İncelemesi Sinan Baran BAYAR, Rana ŞAT
166 Yeni Nesil Ev Pansiyonculuğu Sistemi AİRBNB’ nin Değerlendirilmesi: SWOT Analizi Arzu ÜNAL, Şehnaz DEMİRKOL
167 COVID-19 Salgınının Turizm Medyasındaki Temsili: Turizm Gazetesi Örneği Arzu TOKER
168 Muğla Yöresel Yemeklerinin Kimlik ve Köken Araştırması Ülker ÇOLAKOĞLU, Selma ATABEY
170 Teknoloji Mi İnsan Mı? Ahmet ÇELİK
171 Türkiye’deki Konaklama İşletmelerinde Gıda İsrafı Hatice SARI GÖK, Simge ŞALVARCI
172 Konaklama İşletmelerinin Sunduğu Hizmetlerle İlgili Görsel İçeriklerin Satın Alma Kararına Etkisi Dilek Bilge ÇORBACI, Serkan BERTAN
173 Mikoturizm ve Toplum Temelli Turizm İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme İbrahim MİSİR, Talha Serdar SEZEN, Bayram ŞAHİN
174 Üniversite Öğrencilerinin Balıkesir’in Turizm Potansiyeli Hakkında Bilgi Düzeyleri ve Turizm Deneyimleri S. Banu YILDIZ

Hakem süreci devam eden bildiriler bulunmaktadır, liste güncellenebilir.