İçeriğe geç

Danışma Kurulu

Unvanı, Adı Soyadı Kurumu
Prof. Dr. Ahmet AKTAŞ Kapadokya Üniversitesi
Prof. Dr. Orhan BATMAN (Kongre Dönem Başkanı) Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Prof. Dr. A. Celil ÇAKICI Mersin Üniversitesi
Prof. Dr. Osman Eralp ÇOLAKOĞLU Adnan Menderes Üniversitesi
Prof. Dr. Füsun İSTANBULLU DİNÇER İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Oktay EMİR Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Necdet HACIOĞLU İstanbul Gelişim Üniversitesi
Prof. Dr. Azize TUNÇ HASSAN Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Orhan İÇÖZ Yaşar Üniversitesi
Prof. Dr. Nüzhet KAHRAMAN İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof. Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Salih KUŞLUVAN İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Prof. Dr. Alp TİMUR (Emekli) Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Muharrem TUNA Turizm Akademisyenleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
(*) Soyada göre alfabetik düzenlenmiştir.